Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này được tích hợp và là một phần không tách rời cùng với các điều khoản và Văn bản thỏa thuận sử dụng dịch vụ theo các chính sách của VOV Media. Khi khách hàng truy cập và sử dụng trang web, chúng tôi hiểu rằng bạn đồng ý với nội dung của chính sách quyền riêng tư này và những chính sách có liên quan khác trên web VOV Media. 

Chính sách này trình bày chi tiết mối quan hệ liên quan giữa dữ liệu cá nhân của bạn với VOV Media.

 Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể phát triển các dịch vụ mới hoặc đề xuất các dịch vụ bổ sung. Nếu việc giới thiệu các dịch vụ mới hoặc bổ sung này dẫn tới bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trong cách chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin hoặc các điều khoản hoặc chính sách bổ sung. Trừ khi có quy định khác khi được giới thiệu, những dịch vụ mới hoặc dịch vụ bổ sung này sẽ tuân thủ theo Chính sách này. 

Mục tiêu của Chính sách này là để:

- Đảm bảo rằng bạn hiểu chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân nào về bạn, lý do chúng tôi thu thập và sử dụng chúng, và chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai.

- Giải thích cách chúng tôi sử dụng những dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi để đem lại cho bạn những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng VOV Media.

- Giải thích các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến những dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập và xử lý và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

 Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bạn.

1. Thông tin cá nhân

 Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân.

Trong chính sách bảo mật này, "thông tin cá nhân" được hiểu bao gồm tên của bạn, tên người dùng, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, ảnh đại diện hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo chính sách của chúng tôi phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thu thập thông tin người dùng

 Thông tin mà chúng tôi thu thập trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ

- Thông tin về các hoạt động tương tác của bạn với Dịch vụ, bao gồm ngày giờ của bất kỳ yêu cầu nào bạn thực hiện. Cụ thể:là khi bạn nghe radio, chia sẻ, thích, bình luận.. và các hoạt động tương tác khác của bạn với dịch vụ của chúng tôi.

- Những suy luận về sở thích và ưu tiên của bạn dựa trên lịch sử sử dụng các dịch vụ tại VOV Media

- Dữ liệu kỹ thuật, bao gồm thông tin URL, dữ liệu cookie, địa chỉ IP, loại thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập hoặc kết nối với Dịch vụ, ID thiết bị, thuộc tính thiết bị, loại kết nối mạng (ví dụ: WiFi, 3G, LTE, Bluetooth) và nhà cung cấp dịch vụ kết nối mạng, hiệu suất mạng và thiết bị, loại trình duyệt, ngôn ngữ,hệ điều hành và phiên bản ứng dụng các dịch vụ thuộc VOV Media.

- Dữ liệu di động cung cấp tự nguyện: bạn cũng thể lựa chọn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập thêm dữ liệu cá nhân từ thiết bị di động để cung cấp cho bạn các tính năng/chức năng nhằm cải thiện trải nghiệm Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không truy cập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được liệt kê sau đây mà không có sự đồng ý trước của bạn.

- Vị trí của bạn: Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để xác định vị trí không chính xác, ví dụ: quốc gia bạn đang cư trú để tuân thủ thỏa thuận cấp phép các nội dung trong dịch vụ của chúng tôi.

- Dữ liệu tiếp thị: Dữ liệu cá nhân này được sử dụng để hỗ trợ các dịch vụ của VOV Media và các đối tác/nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi gửi thông tin tiếp thị cho bạn: qua email, trong khi sử dụng Dịch vụ và/hoặc trực tiếp từ bên thứ ba.

3. Sử dụng thông tin Người dùng

 Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau:

- Để cung cấp, cải thiện trải nghiệm cá nhân hóa của bạn với Dịch vụ.

- Để hiểu cách bạn truy cập và sử dụng, nhằm đảm bảo các chức năng kỹ thuật của Dịch vụ, phát triển các tính năng mới cho Dịch vụ.

- Để giao tiếp với bạn trực tiếp hoặc thông qua một trong các đối tác của chúng tôi nhằm mục đích: tiếp thị, chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại.

- Quản lý việc đăng tải các thông tin của bạn trên Dịch vụ đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt nam, nhằm ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật tại Dịch vụ

- Quản lý việc đăng tải, bình luận của Khách hàng về giao dịch yêu cầu thực hiện;

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. Nâng cấp dịch vụ của chúng tôi; Xử lý khiếu nại, thu phí, giải quyết sự cố, tranh chấp, khiếu nại phát sinh;

Chúng tôi sử dụng cookies của trình duyệt để:

- Ghi nhớ thông tin đăng nhập để bạn sẽ không phải nhập lại nó trong lần truy cập tới của bạn vào dịch vụ VOV Media,

- Cung cấp tùy chỉnh, nội dung cá nhân và thông tin;

- Giám sát hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi,

- Giám sát số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập và lưu lượng truy cập, chẩn đoán hoặc sửa chữa các vấn đề kỹ thuật được báo cáo bởi người sử dụng hoặc các nhân viên của chúng tôi;

- Truy vấn thông tin của bạn sau khi bạn đăng nhập.

4. Lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ với các điều khoản sau

- Thời gian lưu trữ: 2 năm

- Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu và được sao chép lại định kỳ, hệ thống sẽ tiến hành mã hóa đối với các thông tin nhạy cảm để đảm bảo các thông tin này được bảo mật. Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Chúng tôi không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự đồng ý từ người dùng; hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết;

- Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người dùng, như các trường hợp người dùng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

5. Tiết lộ thông tin cá nhân

 Thông tin cá nhân của bạn có thể bị tiết lộ bắt buộc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba có liên quan trong những trường hợp sau:

- Để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu của bạn; Hay cần thiết để xử lý đơn đặt hàng, giao dịch mua hàng/ mua gói cước.

- Thực hiện các nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

- Để bảo vệ chúng tôi và các bên thứ ba khác: chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của bạn và các bên thứ ba khác.

Ngoài những trường hợp được tiết lộ thông tin nêu trên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các đơn vị khác vì các mục đích thương mại hay một mục đích nào khác không phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Ghi nhận thông tin trình duyệt (cookie)

Trong một số trường, thông tin cá nhân có thể được đưa vào máy tính/ di động của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp trang web, ứng dụng hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các "cookies". "Cookies" là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng của bạn. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

7. Các đường liên kết ngoài trang web này

Trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web hoặc dịch vụ khác. Bạn phải thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật thông tin cá nhân áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng. 

8. Liên hệ và trao đổi thông tin

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về Thỏa thuận bảo mật hoặc những trang web thuộc sở hữu của qua email: [email protected]