VOV1 - Nghe Radio trực tuyến

logo vov1

Tần Số: 100, 95, 94 MHz

Địa chỉ: Tầng 4-5-6, 41-43 Bà Triệu Hà Nội

Điện thoại: (024) 3936 5888 - 3825 5765

Mô tả

VOV1 tần số 100MHz

VOV1 - Kênh thời sự: 

Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước.

Góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Thời gian phát sóng VOV1: Từ 0 giờ đến 24 giờ

Khung chương trình cơ bản:

Chương trình thời sự

Chương trình chuyên đề

Các bản tin

Chương trình giải trí

Chương trình quảng cáo, chương trình đệm và các chương trình khác

Bình luận