VOV5 - Nghe Radio trực tuyến

play
pause
down
mute
mute
up
{{minutes}}:{{time % 60}}

VOV5

{{ volume }}%

Tần số:105.5 MHz
Điện thoại: 024 3825 2593
Địa chỉ:45 Bà Triệu, Hà Nội
Website: https://vovworld.vn/
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063611950169

Mô tả

VOV5 Phát thanh đối ngoại

VOV5 tần số 105.5MHz

Thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thông tin giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, những thành tựu đổi mới;

Cung cấp các chương trình giải trí, ca nhạc nhằm phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần tăng cường hiệu quả thông tin đối ngoại của Việt Nam

Đối tượng phục vụ: Người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam và nhân dân cả nước.

Ngôn ngữ phát sóng trên VOV5: Tiếng Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Lào, Khmer, Hàn Quốc.

Thời gian phát sóng VOV5: từ 0 giờ đến 24 giờ hàng ngày.

Thời lượng phát sóng:

VOV5 gồm 12 chương trình (11 chương trình phát thanh bằng tiếng nước ngoài và 01 chương trình phát thanh bằng tiếng Việt) được phát trên 17 làn sóng với thời lượng 111 giờ 55 phút/ngày (trong đó thời lượng phát sóng trong nước là 17 giờ 30 phút/ngày). Từng chương trình được phát cùng lúc trên một số làn sóng khác nhau.

Sóng FM: 2 sóng (105,5 và 105,7 MHz)84-4-38266809

Sóng trung MW và sóng ngắn SW phát từ trong nước: 9 sóng

Sóng ngắn SW: 5 sóng

Khung chương trình cơ bản:

Tin tức:

Tin tức tổng hợp trong nước và quốc tế

Chương trình chuyên mục, chuyên đề giới thiệu về đời sống văn hóa, xã hội, đất nước, con người Việt Nam

Nông thôn mới Việt Nam

Văn hóa Việt Nam

Đến Việt Nam ngày chủ nhật

Đời sống xã hội

Kinh tế Việt Nam

Đi thăm đất nước

Hương vị quê nhà

Câu chuyện với người xa quê

Mái nhà Asean

Chương trình ca nhạc, giải trí tổng hợp

Dạo bước cùng âm nhạc

Văn hóa, thể thao

Giai điệu quê hương

Tạp chí văn nghệ