VOV4 Đông Bắc - Nghe Radio trực tuyến

play
pause
down
mute
mute
up
{{minutes}}:{{time % 60}}

VOV4 Đông Bắc

{{ volume }}%

Điện thoại: 024 3825 5667
Địa chỉ:Tầng 6, 58 Quán Sứ, Hà Nội
Website: https://vov4.vov.vn/
Email: [email protected]

VOV4 Tây Bắc Phát thanh tiếng dân tộc Mông, Dao, Thái

Thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề dân tộc.

Cung cấp thông tin, phản ánh toàn diện đời sống kinh tế, xã hội của đồng báo các dân tộc; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Ngôn ngữ phát sóng trên VOV4: Tiếng Việt; Mông, Dao, Thái (Khu vực Tây Bắc); Cơ Tu (Khu vực miền Trung); Bana, Ê Đê; Jơ Rai; L'ho, M'nông, Xơ Đăng (Khu vực Tây Nguyên); Chăm (Khu vực Đông Nam Bộ); Khmer (Khu vực Tây Nam Bộ).

Thời gian phát sóng VOV4: từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày.

Tổng thời lượng phát sóng: 42 giờ/ngày, gồm 12 thứ tiếng dân tộc tại 5 khu vực trên cả nước và tiếp sóng chương trình thời sự VOV1

Khung chương trình cơ bản:

Tin tức:

Chương trình tin tức thời sự bằng các thứ tiếng dân tộc

Chương trình chuyên đề, chuyên mục về các lĩnh vực đời sông, xã hội, kinh tế, khoa học - giáo dục bằng các thứ tiếng dân tộc

Đồng bào các dân tộc với Quốc hội; Tìm hiểu chính sách, pháp luật; Chính phủ với người dân; Từ luật tục đến pháp luật...

Khoa học kỹ thuật với đời sống; Giải đáp tiếng Chăm; Xây dựng nông thôn mới; Cùng nhau bàn cách làm ăn; Nhà nông cần biết...

Người tốt việc tốt; Dành cho phụ nữ...

Sức khỏe và đời sống; Lời khuyên thầy thuốc; Thầy thuốc của buôn làng...

Tìm hiểu nét đẹp văn hóa các dân tộc Việt Nam; Du lịch qua sóng phát thanh; Văn hóa các dân tộc anh em...

Chương trình ca nhạc, giải trí bằng các thứ tiếng dân tộc

Kịch; Tiểu phẩm; Truyện cổ

Ca nhạc, dân ca