VOV Mekong - Nghe Radio trực tuyến

play
pause
down
mute
mute
up
{{minutes}}:{{time % 60}}

VOV Mekong

{{ volume }}%

Điện thoại: 02838309090
Địa chỉ:Tầng 10, 58 Quán Sứ, Hà Nội
Website: https://vovgiaothong.vn/
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/VOVGTMekongFM/

Mô tả

VOV Mekong là kênh phát thanh chuyên biệt về đời sống của đồng bào ở Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ riêng cho 20 triệu thính giả ở 13 tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ. Với khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, trước đây, giao thông đường thuỷ là chủ yếu, nhưng hiện nay các tuyến đường bộ rất phát triển và nhu cầu di chuyển, cũng như thông tin về đường bộ cần được phổ biến tới người tham gia giao thông ở khu vực này; đồng thời, mang lại những thông tin hữu ích về giao thông, văn hoá, giải trí cũng như những thông tin về đời sống xã hội.

Thời gian phát sóng VOV Mekong: Từ 0 giờ đến 24 giờ hàng ngày 

Khung chương trình cơ bản

Tin tức và thông tin giao thông trực tiếp tại Hà Nội

Chương trình chuyên đề giao thông

Chương trình âm nhạc kèm thông tin giao thông; âm nhạc, giải trí tổng hợp, gameshow

Chương trình talkshow và các chương trình xã hội.