VOV Giao Thông Hà Nội - Nghe Radio trực tuyến

play
pause
down
mute
mute
up
{{minutes}}:{{time % 60}}

VOV Giao thông Hà Nội

{{ volume }}%

Tần số:91 MHz
Điện thoại: 02437919191
Địa chỉ:Tầng 10, 58 Quán Sứ Hà Nội
Website: https://vovgiaothong.vn/
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/KenhVOVGT/

VOV Giao thông tần số 91MHz

VOV Giao thông Hà Nội cung cấp thông tin về tình trạng giao thông khu vực Hà Nội, các thông tin thời tiết, thiên tai, lũ lụt góp phần vào công tác quản lý điều hành, chỉ dẫn, hướng dẫn giao thông, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề giao thông, văn hóa giao thông.

VOV Giao thông giúp kết nối các tổ chức, cơ quan chức năng trong lĩnh vực giao thông để cùng phối hợp xử lý các vấn đề trong giao thông; cung cấp các thông tin giải trí đáp ứng nhu cầu đa dạng của thính giả.

Thời gian phát sóng VOV Giao thông: Từ 0 giờ đến 24 giờ hàng ngày 

Khung chương trình VOV Giao thông

Tin tức và thông tin giao thông trực tiếp tại Hà Nội

Chương trình chuyên đề giao thông

Chương trình âm nhạc kèm thông tin giao thông; âm nhạc, giải trí tổng hợp, gameshow

Chương trình talkshow và các chương trình xã hội.